EUROCONEX furnizează soluții integrate pentru

SUSTENABILITATEA CLĂDIRILOR și CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MEDIUL CONSTRUIT 

Mediul construit trebuie înțeles ca fiind mult mai mult decât o colecție de clădiri. Acesta reprezintă cadrul pentru activitatea umană și cuprinde clădiri (rezidențiale, comerciale, industriale, specializate), spații publice, parcuri și alte locuri amenajate, clădiri și monumente istorice, străzi și trotuare, infrastructură edilitară și rutieră precum și orice alt tip de infrastructură necesară nevoilor generale ale societății. Mediul construit -definit astfel pe scară largă- are impact direct asupra mediului natural și schimbărilor climatice, reprezentând în același timp un factor esențial pentru calitatea vieții.

Evoluția mediului construit va genera efecte directe (pozitive sau negative) pentru atingerea a cel putin 8 dintre cele 17 obiective ONU de dezvoltare durabilă la nivel global. Acestea sunt:

Prin calitatea vieții -în sensul definiției OMS- se înțelege percepția indivizilor asupra situaților lor sociale, în contextul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și în dependență de propriile necesități, standarde și aspirații. Înțelegerea sănătăți ca stare de bunăstare fizică, mentală și socială completă deschide un domeniu larg de preocupări interconectate, care sunt întrețesute cu aspecte ale calității vieții.

Perspectiva holistică asupra mediului construit implică armonizarea scopului primordial al construcțiilor –acela de a fi un suport pentru activitățile umane– cu elementele care definesc un mediu construit sustenabil capabil să ofere suportul pentru dezvoltare durabilă.

EUROCONEX furnizează soluții în aria sa de expertiză luând in considerare faptul că sustenabilitatea unei clădiri și respectiv capacitatea acesteia de a oferi un nivel corespunzator al calității vieții pentru utilizatori se bazează pe următoarele elemente: 

PARTENERI